EntrustDatacard

Bạn sẽ không thấy EnTrustDataCard lạ lẫm với mình nếu biết rằng đây chính là tên mới của hãng chứng thư EnTrust – một trong 3 hãng chứng thư đầu tiên trên thế giới, gồm GlobalSign, Symantec và EnTrust. Được thành lập và chính thức thương mại hóa vào năm 1994 tại tiểu bang Dallas, Hoa Kỳ, triết lý phát triển của EnTrustDataCard là “mua lại để dẫn đầu” với các thương vụ đình đám như:

  • Năm 2000: mua lại enCommerce: hãng công nghệ xác thực và bảo mật. Thương vụ này đã đưa công nghệ PKI của EnTrust trở thành nền tảng của hệ thống xác thực của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ (FBCA)
  • Năm 2004: mua lại AmikaNow, hãng công nghệ về rà soát, phân tích và tuân thủ nội dung nhằm tự động hóa đánh giá chuẩn hóa nội dung theo các tiêu chuẩn HIPAA của ngành y tế, và đánh giá tuân thủ theo Luật Gramm-Leach-Biliey, Luật Văn bản điện tử và Bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định của Ủy ban chứng khoán Liên bang Mỹ.
  • Năm 2006: mua lại Business Signatures Corporation, hãng giải pháp phát hiện và phòng chống giả mạo trong các giao dịch trực tuyến.
  • Năm 2007: EnTrust cùng Sun Microsystems, Inc và Mozilla Foundation kết hợp thành lập cộng đồng công nghệ PKI mã nguồn mở và đóng góp cho cộng đồng này cơ sở dữ liệu các chứng thư đã bị thu hồi lên đến trên 5 triệu bản ghi.
  • Năm 2013: EnTrust và Datacard hoàn tất giao dịch sáp nhập thành hãng EnTrustDataCard với các dịch vụ chính trải rộng từ nền tảng PKI, dịch vụ chứng thư số, đến các giải pháp dịch vụ liên quan đến thẻ thông minh.

19/12/2017 – Bluebits và EnTrustDataCard ký kết thỏa thuận phân phối độc quyền và hợp tác chiến lược phát triển thị trường dịch vụ chứng thư số SSL/ TLS.