Giới thiệu

Công ty cổ phần Dữ liệu xanh (Bluebits) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Công ty cổ phần chứng thực chữ ký số Việt Nam (Vsign) – thành lập vào tháng 7/2008 và Công ty cổ phần dữ liệu xanh (Bluebits) – thành lập tháng 4/2011. Việc hợp nhất này nhằm mục tiêu hội tụ các thế mạnh thị trường, lợi thế kênh phân phối sẵn có của cả hai công ty nói trên.

Từ năm 2015, Bluebits chính thức cung cấp các giải pháp bảo mật mang tính nền tảng trên nền công nghệ điện toán đám mây từ các hãng bảo mật hàng đầu thế giới như Symantec, GlobalSign, Trustwave, Qualys, Certum. Đây là các giải pháp, sản phẩm, và dịch vụ an ninh – bảo mật mang tính liên hoàn nhằm bảo vệ các hệ thống CNTT trước các rủi ro an ninh thông tin liên quan đến mạng, thiết bị, ứng dụng, đường truyền, dữ liệu nhằm đảm bảo hệ thống CNTT của doanh nghiệp luôn được cảnh bảo trước các rủi ro, kịp thời phòng chống và đáp ứng các đánh giá tuân thủ.